logo

logoWYMAGANIA EGZAMINACYJNE

loga

KONTAKT

Piotr Witkowski
tel. 608 728 982
piotrwitkowski59@gmail.com

SSW RONDO na Facebooku
IMAFPL na Facebooku


SKLEP BOKKEN - akcesoria do sztuk walki
"Trening w sztukach walki nie oznacza zwycięstwa, ale jest wskazówką, aby nie przegrać."

******* Sekcja sztuk walki "RONDO" Inowrocław *******
Treningi kenjutsu, kobudo, ju jitsu, karate, semi kontakt dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

Sala sportowa Krytej pływalni "DELFIN", ul. Wierzbińskiego 11, 88-100 Inowrocław
Poniedziałek: godz. 18:00, Środa: godz. 17:00

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Toruńska 46, 88-100 Inowrocław
Wtorek: godz. 17:00, Czwartek: godz. 17:00

Zajęcia prowadzą instruktorzy Shihan Piotr Witkowski
oraz Sensei Jacek Pieczonka i Sensei Marian Waszak.

Zapraszamy !

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy treningi sztuk walki są bezpieczne dla ćwiczących ?

Po ponad trzydziestoletniej praktyce instruktorskiej mogę powiedzieć, że urazowość w trakcie treningów sztuk walki jest prawie zerowa a zawodnicza podczas rywalizacji o zwycięstwo bardzo niewielka - taka, jak w innych sportach. Obserwując rywalizację w innych dyscyplinach mogę powiedzieć, że o wiele wyższa urazowość niż w sztukach walki występuje w popularnych grach zespołowych, takich jak koszykówka, siatkówka czy piłka nożna.

Jaki jest program treningowy ?

W klubie realizujemy programy Federacji IMAF POLSKA. Programy te zbudowane są progresywnie. Oznacza to, że uczestnicy zajęć rozpoczynają naukę od najprostszych technik walki a w miarę upływu czasu treningowego zapoznawani są z coraz bardziej złożonymi technikami, stopniowo wzrasta również obciążenie fizyczne. Nadmienić należy, że ćwiczenia te mają charakter symetryczny, rozwijają równomiernie obie strony ciała przez co wpływają korekcyjnie na kręgosłup. Sprawdzianem postępów w nauce technik są okresowe egzaminy na stopnie wtajemniczenia Kyu - uczniowskie i Dan - mistrzowskie. W swoich sekcjach praktykuję również cykliczne prowadzenie testów ogólnej sprawności fizycznej. Wyniki te dają mi wskazówki dotyczące ćwiczeń, jakie należy wprowadzić aby poprawić poszczególne cechy sprawności fizycznej a uczestnikom po porównaniu wyników z poszczególnych okresów bezpośredni obraz czy ich sprawność fizyczna wzrasta. Do tego należy dodać, że stosuję różne metody nauczania technik obrony i ataku. Najczęściej stosowaną metodą jest nauka poszczególnych elementów ruchu ćwiczonych najpierw indywidualnie a następnie praktyczne jej stosowanie w ćwiczeniu z partnerem. Sparing stosowany jest dopiero na etapie dobrego opanowania techniki co zapobiega kontuzjom.

Czy dziecko będzie brało udział w zawodach ?

W sztukach walki bycie zawodnikiem wcale nie musi być celem treningów. Ćwiczyć można dla własnej satysfakcji, podniesienia sprawności fizycznej, poprawienia własnego samopoczucia, nabrania pewności siebie, wyrobienia skutecznych nawyków obronnych - dlatego też do ćwiczeń sztuk walki mogą przystępować zarówno młodzi ludzie jak i zaawansowani wiekiem obojga płci. Rywalizacja sportowa jest jednak dodatkowym motorem, który dopinguje przede wszystkim młodych i w tym kierunku również odbywa się organizacja naszych zajęć. Już od początku staramy się przyzwyczajać dzieci do takiej rywalizacji, co w przyszłości powinno odnieść efekty w postaci zdobywania sukcesów sportowych. Organizowane są w Klubie zawody z konkurencjami o uproszczonych zasadach, w których każdy z uczestników może brać udział. Dla dzieci odbywają się również zawody "pierwszego kroku", w rywalizacji międzyklubowej.

Jaki należy mieć ubiór ?

W początkowym okresie treningów wystarczą spodnie dresowe i koszulka sportowa. Dla wygody treningu koszulka powinna posiadać długie rękawy, które chronią przed obtarciami i ułatwiają ćwiczenia polegające na chwytaniu przeciwnika. Najodpowiedniejszym strojem jest gi (kimono) koloru białego, właściwe dla trenowanej dyscypliny (inne do karate, inne - mocniejsze do ju jitsu / judo). Do tego stroju naszywamy na piersi herb naszego Klubu. W trakcie treningów nie używa się natomiast obuwia.

Czy dziewczynka może uprawiać sztuki walki ?

Nie ma żadnych przeciwwskazań aby dziewczynki / kobiety ćwiczyły sztuki i sporty walki. Wiele kobiet realizuje się w tym sporcie z wielkim powodzeniem. Jeżeli chodzi o rozwój cech sprawności fizycznej to dziewczynki w wieku do trzynastu lat są na podobnym etapie rozwoju fizycznego co ich rówieśnicy. Dopiero w okresie późniejszym pojawiają się naturalne różnice w poziomie cech motorycznych i na etapie zawodniczym następuje podział na konkurencje dziewcząt i chłopców. Wspólne treningi obojga płci nie stanowią żadnego problemu a wręcz są wskazane. Taki trening służy sprawdzeniu skuteczności poszczególnych technik, podczas wykonywania których siła jako cecha sprawności nie jest wcale najważniejszym elementem.

Czy dziecko jest ubezpieczone od NNW ?

Ćwiczący rekreacyjnie są ubezpieczeni na ogólnych zasadach. Ubezpieczenie szkolne jak i większość ubezpieczeń pracowniczych obejmuje swoim zakresem również zdarzenia w ciągu całego dnia poza granicami szkoły czy zakładu pracy. Tym niemniej każdy uczestnik może wykupić ubezpieczenie dodatkowe. Inaczej przedstawia się sytuacja z zawodnikami, którzy muszą posiadać aktualne specjalistyczne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW, którego obowiązek wykupienia na Klub nakłada Ustawa o sporcie kwalifikowanym.

Czym różni się ju jitsu od karate i czy nie lepiej ćwiczyć tylko jedną z tych sztuk?

W uproszczeniu można powiedzieć, że Ju Jitsu to przede wszystkim stosowanie dźwigni i rzutów oraz walka w parterze. Karate to głównie ciosy, kopnięcia i bloki. Mogą być różne poglądy na temat tego, czy uczyć się wszystkiego jednocześnie czy tylko jednej dziedziny - moim zdaniem warto spróbować więcej niż mniej, gdyż oba realizowane programy uzupełniają się nawzajem, zakres technik jest nieco większy ale przez to bardziej urozmaicony i mniej monotonny - nic nie stoi na przeszkodzie aby po okresie początkowym zająć się specjalizacją zawodniczą i trenować tylko do zawodów Ju Jitsu lub Karate - w naszym Klubie są takie możliwości.

Czy osoba czterdziestoletnia może uczestniczyć w zajęciach ?

W naszych sekcjach nie obowiązują górne granice wieku. Na początek ważny jest dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań lekarskich i dbałość o to by nie przeforsować organizmu - to należy do zadań trenera. Z czasem adaptacja do wysiłku treningowego jest coraz większa więc warto spróbować choćby dla zdrowia.

Jak wyglądają treningi ?

Każdy z treningów rozpoczyna się i kończy tradycyjną, japońską ceremonią. Przeprowadzana jest również rozgrzewka, która ma za zadanie przygotować stawy i mięśnie na zwiększony wysiłek w trakcie prowadzonych zajęć i zapobiec ewentualnym urazom a także rozwinąć takie cechy motoryczne jak gibkość (ćwiczenia rozciągające) , szybkość, wytrzymałość i siłę. Główna część treningu poświęcona jest na naukę technik danego stylu walki. Zajęcia prowadzone są zarówno wspólnie dla wszystkich ćwiczących w danej grupie, jak i w podgrupach, wg stopnia zaawansowania. Z czasem wprowadzane są również walki oraz sparingi. W okresie poprzedzającym zawody sportowe lub egzaminy w danym stylu walki treningi są ukierunkowane na przygotowanie adeptów do jak najlepszego startu w wybranej konkurencji lub do egzaminów na kolejny stopień wtajemniczenia, zgodnie z przyjętymi wymaganiami egzaminacyjnymi. W trakcie treningów, jako urozmaicenie ćwiczeń ogólnorozwojowych prowadzone są również gry zespołowe a dla najmłodszych zabawy i konkurencje ruchowe.