logo

logo

menu menu menu menu menu menu

menu menu menu menu

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

loga

KONTAKT

Piotr Witkowski
tel. 608 728 982
piotrwitkowski59@gmail.com

Michał Żuchelkowski
tel. 660 588 878
michal.zuchelkowski@gmail.com

ZAGŁOSUJ NA STRONĘ !

Sztuki Walki

SKLEP BOKKEN - akcesoria do sztuk walki
Kodeks etyczny Ju Jitsu
proporczyk

1. Wiernie kultywować tradycję i sztukę starojapońskiej walki ju jitsu ( jako jednej ze sztuk BUDO - "drogi sztuki wojennej" Japonii ) oraz później opracowane ( przystosowane ) formy przez odnowiciela ju jitsu Jigaro Kano - w takiej postaci, w jakiej zostały one nam przekazane.

2. Nieustannie dążyć do pełnego i prawdziwego opanowania sztuki ju jitsu ( nie zaniedbując się w ćwiczeniach ) tak aby ciało, umysł, duch, charakter i zdolności - stawały się coraz doskonalsze.

3. Zachowując wierność szlachetnym ideałom, etyce i dyscyplinie sztuki ju jitsu - będąc wolnym od wszelkich nałogów - dążyć do poznania prawdziwego sensu obranej drogi "do" - do JIU JITSU.

4. Okazywać szacunek, lojalność, posłuszeństwo i wdzięczność wobec swego nauczyciela ( mistrza ), nie podrywać nigdy jego autorytetu.

5. Szanować starszych jujitsuka i być pomocnym i łagodnym wobec początkujących, młodszych i słabszych adeptów tej sztuki walki.

6. Zawsze być uprzejmym, serdecznym i uczciwym wobec wszystkich ludzi, wyzbywając się gwałtowności, agresywności i arogancji.

7. Nie czynić niczego co mogłoby przynieść ujmę dla kultywowanej sztuki walki, swego Mistrza i Organizacji Jiu Jitsu.

8. Nie nauczać samemu ( we własnym zakresie ) kogokolwiek sztuki walki - bez zgody swego mistrza - nauczyciela lub rady instruktorów oraz nie stwarzać odstępstw od tej sztuki walki.

proporczyk

9. Nie demonstrować techniki ju jitsu ( poza DOJO ) w miejscach publicznych osobom postronnym ( z wyjątkiem specjalnie organizowanych pokazów ) oraz unikać jakichkolwiek wyzwań do walki.

10. Ze wszech miar unikać walki i nie rozpoczynać jej samemu, chyba że zmusi do tego konieczność. Dewizą każdego adepta powinno być to, że "każda ominięta walka, jest walką zwycięską".

11. Poznanie techniki ju jitsu wykorzystywać tylko ( wyłącznie ) w obronie koniecznej, tj. w razie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia w celu odparcia napastnika, a także w razie potrzeby udzielenia pomocy osobie napadniętej, będącej w niebezpieczeństwie.

12. Kierując się względami humanitaryzmu - jujitsuka stosujący samoobronę konieczną - powinien dążyć do poskromnienia napastnika w sposób możliwie łagodny, unikając technik obronnych lub kontratakujących, które mogłyby spowodować uszkodzenie jego ciała , chyba że zagraża on wyraźnie naszemu zdrowiu lub życiu ( np. atakuje nożem lub innym niebezpiecznym narzędziem, dusi itp. ). Każda stosowana obrona zawsze musi być współmierna do stopnia zagrożenia.

13. Zgodnie ze szlachetnymi zasadami samoobrony ju jitsu - jujitsuka powinien udzielić pomocy nawet agresywnemu napastnikowi, wobec którego zastosował obronę konieczną, powodując uszkodzenie ciała.

Źródło: Dr Krzysztof Kondratowicz "JIU - JITSU SZTUKA WALKI OBRONNEJ" Warszawa 1991